หลักฐานที่ผู้เข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ต้องเตรียมยื่นในวันแข่งขัน

- หลักฐานที่ผู้เข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ต้องเตรียมยื่นในวันแข่งขัน 1. บัตรประจำตัวผู้แข่งขัน  2.บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)    ซึ่งต้องยื่นต่อคณะกรรมการตัดสิน  และต้องมารายงานตัวก่อนการแข่งขันจริง อย่างน้อย 30 นาที  มิเช่นนั้นอาจถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขันฯในรายการนั้น 

วันอาทิตย์ ที่ 20 กันยายน 2558 เวลา 01:45 น.