หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 008 โรงเรียนพลูหลวงวิทยา (วัดโคกพลู) 0 0 0
2 002 โรงเรียนตากพิทยาคม 28 78 47
3 003 โรงเรียนถนอมราษฏร์บำรุง 16 29 22
4 004 โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 23 64 36
5 005 โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม 14 20 17
6 006 โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" 31 84 42
7 007 โรงเรียนผดุงปัญญา 40 84 59
8 009 โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม 21 44 32
9 012 โรงเรียนวังประจบวิทยาคม 11 34 18
10 013 โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม 19 42 28
11 011 โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม 13 28 20
12 014 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 28 63 34
13 001 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 1 1
14 010 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 34 104 65
รวม 279 675 421
1096

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายปริญญา กองทอง
Tel:086-9275050 line:Krumosz Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]