หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนผดุงปัญญา 40 39 97.5% 1 2.5% 0 0% 0 0% 40
2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 34 32 100% 0 0% 0 0% 0 0% 32
3 โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" 31 25 83.33% 4 13.33% 0 0% 1 3.33% 30
4 โรงเรียนตากพิทยาคม 28 24 85.71% 2 7.14% 1 3.57% 1 3.57% 28
5 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 28 24 92.31% 1 3.85% 1 3.85% 0 0% 26
6 โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม 21 19 95% 1 5% 0 0% 0 0% 20
7 โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 23 17 77.27% 3 13.64% 2 9.09% 0 0% 22
8 โรงเรียนถนอมราษฏร์บำรุง 16 16 100% 0 0% 0 0% 0 0% 16
9 โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม 19 14 82.35% 1 5.88% 2 11.76% 0 0% 17
10 โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม 14 11 84.62% 1 7.69% 1 7.69% 0 0% 13
11 โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม 13 10 83.33% 2 16.67% 0 0% 0 0% 12
12 โรงเรียนวังประจบวิทยาคม 11 10 90.91% 0 0% 1 9.09% 0 0% 11
13 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายปริญญา กองทอง
Tel:086-9275050 line:Krumosz Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]