หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับ สพม.38 จังหวัดตาก กลุ่มที่ 1
ณ สนามการแข่งขันจุดที่ 3 โรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ 23 - 24 เดือนกันยายน พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิยาคม อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 1102 24 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิยาคม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 1102 24 ก.ย. 2558 9.00-12.00 ให้มารายงานตัวก่อนเข้าแข่งขัน 30 นาที ไม่เช่นนั้นตัดสิทธิ์
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิยาคม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 1103 24 ก.ย. 2558 9.00-12.00
-
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิยาคม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 1103 24 ก.ย. 2558 9.00-12.00 ให้นักเรียนมารายงานตัวก่อนเวลา 30 นาที
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิยาคม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 1104 24 ก.ย. 2558 9.00-12.00
-
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิยาคม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 1104 24 ก.ย. 2558 9.00-12.00 ให้นักเรียนมารายงานตัวก่อนเวลา 30 นาที
7 049 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิยาคม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 1105 24 ก.ย. 2558 9.00-12.00
-
8 050 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิยาคม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 1105 24 ก.ย. 2558 9.00-12.00 ให้นักเรียนมารายงานตัวก่อนเวลา 30 นาที
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิยาคม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 1107 24 ก.ย. 2558 9.00-12.00
-
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิยาคม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 1107 24 ก.ย. 2558 9.00-12.00
-
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิยาคม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 1107 24 ก.ย. 2558 9.00-12.00 ให้นักเรียนมารายงานตัวก่อนเวลา 30 นาที
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนตากพิยาคม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ระเบียงอาคาร 1 24 ก.ย. 2558 9.00-12.00
-
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิยาคม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ระเบียงอาคาร 1 24 ก.ย. 2558 9.00-12.00 ให้นักเรียนมารายงานตัวก่อนเวลา 30 นาที


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายปริญญา กองทอง
Tel:086-9275050 line:Krumosz Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]