หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 31 79 48
2 003 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 52 110 85
3 004 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ 18 38 25
4 006 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 28 73 50
5 007 โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม 11 22 14
6 008 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม 14 28 21
7 009 โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม 11 19 15
8 010 โรงเรียนลิไทพิทยาคม 21 45 33
9 011 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 65 208 103
10 012 โรงเรียนหนองตูมวิทยา 20 49 37
11 013 โรงเรียนอุดมดรุณี 44 106 56
12 002 โรงเรียนไกรไนวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 25 47 36
13 005 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล 24 53 30
รวม 364 877 553
1430

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
อ.ภัทร์วดี มูลดี email : phatwadeest@gmail.com โทรศัพท์ : 095-3067345 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]