หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [กลุ่ม สพม.สุโขทัย 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 65 48 94.12% 3 5.88% 0 0% 0 0% 51
2 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 52 32 86.49% 5 13.51% 0 0% 0 0% 37
3 โรงเรียนอุดมดรุณี 44 29 96.67% 1 3.33% 0 0% 0 0% 30
4 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 28 22 88% 3 12% 0 0% 0 0% 25
5 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล 24 20 83.33% 4 16.67% 0 0% 0 0% 24
6 โรงเรียนไกรไนวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 25 20 86.96% 3 13.04% 0 0% 0 0% 23
7 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 31 18 78.26% 4 17.39% 1 4.35% 0 0% 23
8 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ 18 16 100% 0 0% 0 0% 0 0% 16
9 โรงเรียนหนองตูมวิทยา 20 14 82.35% 3 17.65% 0 0% 0 0% 17
10 โรงเรียนลิไทพิทยาคม 21 14 93.33% 1 6.67% 0 0% 0 0% 15
11 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม 14 11 78.57% 3 21.43% 0 0% 0 0% 14
12 โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม 11 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
13 โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม 11 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
อ.ภัทร์วดี มูลดี email : phatwadeest@gmail.com โทรศัพท์ : 095-3067345 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]