ประกาศเพิ่มเติมการแข่งขันคอมพิวเตอร์
การตัดต่อภาพยนตร์
 • ให้นักเรียนเตรียม  หูฟัง , ไมค์ , FlashDrive เปล่า ไม่ต่ำกว่า 8 GB
 • ทำการสำเนาโปรแกรมที่ใช้ในการแข่งขันลงแผ่นบันทึก DVD มาเอง  และให้ทำการติดตั้งโปรแกรมก่อนการแข่งขัน  อย่างน้อย 30 นาที
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-Book
การสร้างเว็บเพจประเภท Text Editor  
 • ให้นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันใช้โปรแกรม Notepad ที่ติดตั้งมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Windows เท่านั้น
เกมส์สร้างสรรค์
 • แจ้งหัวข้อในการจับสลากเกมสร้างสรรค์  ม.ต้น และ ม,ปลาย
  •    กฎหมาย
  •    พอเพียง
  •    วัฒนธรรม
 • ทำการสำเนาโปรแกรมที่ใช้ในการแข่งขันลงในแผ่น CD/DVD เท่านั้น จะอนุญาตให้ติดตั้ง ก่อนเวลาแข่งขัน 30 นาที
 • นำ หูฟัง , ไมโครโฟน มาเองในวันแข่งขัน
 • แจ้งเรื่องระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขัน เป็น Windows 8
วันอาทิตย์ ที่ 27 กันยายน 2558 เวลา 11:26 น.