การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น 2D


หัวข้อที่ใช้ในการแข่งขัน
เศรษฐกิจพอเพียง
ค่านิยม 12 ประการ
ธรณีพิบัติ
ภาวะโลกร้อน
ความสามัคคี
AEC
หมายเหตุ : ไม่จำกัดอุปกรณ์ในการวาดภาพ
วันเสาร์ ที่ 26 กันยายน 2558 เวลา 11:09 น.