หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแข่งขันทักษะมารยาทไทย

จากการประชุมของคณะกรรมการตัดสินทักษะมารยาทไทยเมื่อวันเสารืที่ 12 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา  เพื่อให้โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันได้เตรียมความพร้อม จึงได้แนบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

วันศุกร์ ที่ 18 กันยายน 2558 เวลา 12:42 น.