การประกวดภาพยนตร์สั้น

ม.ต้น ลงทะเบียนเวลา 12.00 น. เริ่มแข่งขันเวลา 13.00 น.

ม.ปลาย ลงทะเบียนเวลา 08.00 น. เริ่มแข่งขันเวลา 09.00 น.

ส่งผลงานได้ด้วยตนเอง ** ถ้าไม่ส่งตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ **

ภายในวันที่ 27 กันยายน 2558 เวลา 16.00 น.

ครูศนิสา ศรีสว่าง 081-7066345, ครูวุฒิชัย ยาวิไชย 089-9520296

เอกสารประกอบการแข่งขัน ให้ผู้แข่งขันนำมาในวันที่มีการแข่งขัน จำนวน 5 เล่ม

หมายเหตุ : โรงเรียนมีสิทธิ์ส่งได้ 1 ทีม 1 เรื่อง 1 ระดับ เท่านั้น

วันอังคาร ที่ 15 กันยายน 2558 เวลา 14:08 น.