การแข่งขันทักษะหุ่นยนต์ สพฐ.

แข่งขันในวันที่ 30 กันยายน 2558 ณ ลานมะค่า หน้าอาคาร 5
ในส่วนของการนำเสนอการออกแบบ โครงสร้าง และโปรแกรมของหุ่นยนต์
วัสดุที่ใช้ในการนำเสนอจะเป็นชนิดใดก็ได้ แต่ต้องมีขนาด 60 cm X 80 cm

วันจันทร์ ที่ 14 กันยายน 2558 เวลา 10:40 น.