หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 34 92 60
2 002 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 32 71 45
3 003 โรงเรียนจุนวิทยาคม 25 69 30
4 007 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 39 82 50
5 008 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 47 87 70
6 009 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 42 111 60
7 011 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 35 107 60
8 012 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 58 157 104
9 015 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 37 56 41
10 016 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 24 51 38
11 017 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 33 60 39
12 018 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 65 275 119
13 021 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 42 84 50
14 022 โรงเรียนภูซางวิทยาคม 26 66 40
15 024 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 40 100 64
16 004 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 61 170 76
17 005 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 53 216 77
18 006 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 19 52 25
19 023 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 37 79 58
20 014 โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 8 16 8
21 019 โรงเรียนพินิตประสาธน์ 13 14 11
22 030 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 5 7 7
รวม 775 2022 1132
3154

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ติดต่อผู้ดูแลระดับเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา ได้ที่ ครูศิริขวัญ วงค์ชุมพันธ์ Tel : 093-2454645 E-mail : krudui@chiangkham.ac.th
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]