หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 65 59 92.19% 4 6.25% 1 1.56% 0 0% 64
2 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 53 48 90.57% 4 7.55% 1 1.89% 0 0% 53
3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 61 43 72.88% 10 16.95% 5 8.47% 1 1.69% 59
4 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 58 43 74.14% 8 13.79% 4 6.9% 3 5.17% 58
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 40 34 91.89% 2 5.41% 0 0% 1 2.7% 37
6 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 42 31 77.5% 5 12.5% 3 7.5% 1 2.5% 40
7 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 47 29 67.44% 12 27.91% 2 4.65% 0 0% 43
8 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 34 26 78.79% 6 18.18% 1 3.03% 0 0% 33
9 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 37 25 73.53% 6 17.65% 2 5.88% 1 2.94% 34
10 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 39 22 68.75% 7 21.88% 2 6.25% 1 3.13% 32
11 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 35 22 75.86% 3 10.34% 4 13.79% 0 0% 29
12 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 37 21 65.63% 6 18.75% 3 9.38% 2 6.25% 32
13 โรงเรียนภูซางวิทยาคม 26 20 76.92% 6 23.08% 0 0% 0 0% 26
14 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 32 19 65.52% 8 27.59% 2 6.9% 0 0% 29
15 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 42 18 56.25% 10 31.25% 4 12.5% 0 0% 32
16 โรงเรียนจุนวิทยาคม 25 18 75% 5 20.83% 0 0% 1 4.17% 24
17 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 33 17 58.62% 8 27.59% 4 13.79% 0 0% 29
18 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 24 16 69.57% 6 26.09% 1 4.35% 0 0% 23
19 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 19 15 83.33% 2 11.11% 1 5.56% 0 0% 18
20 โรงเรียนพินิตประสาธน์ 13 9 90% 0 0% 0 0% 1 10% 10
21 โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
22 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 5 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ติดต่อผู้ดูแลระดับเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา ได้ที่ ครูศิริขวัญ วงค์ชุมพันธ์ Tel : 093-2454645 E-mail : krudui@chiangkham.ac.th
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]