หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 28-29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 411 28 ก.ย. 2558 9.00-12.00 หัวข้อการแข่งขัน
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 411 28 ก.ย. 2558 9.00-12.00 หัวข้อการแข่งขัน
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 412 28 ก.ย. 2558 9.00-12.00 หัวข้อการแข่งขัน
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 412 28 ก.ย. 2558 9.00-12.00 หัวข้อการแข่งขัน
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 413 28 ก.ย. 2558 9.00-12.00 หัวข้อการแข่งขัน
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 413 28 ก.ย. 2558 9.00-12.00 หัวข้อการแข่งขัน
7 049 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 414 28 ก.ย. 2558 9.00-12.00 หัวข้อการแข่งขัน
8 050 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 414 28 ก.ย. 2558 9.00-12.00 หัวข้อการแข่งขัน
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ลานหน้าอาคาร4 28 ก.ย. 2558 9.00-12.00 หัวข้อการแข่งขัน
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 415 28 ก.ย. 2558 9.00-12.00 หัวข้อการแข่งขัน
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 415 28 ก.ย. 2558 9.00-12.00 หัวข้อการแข่งขัน
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ลานหน้าอาคาร4 28 ก.ย. 2558 9.00-12.00 หัวข้อการแข่งขัน
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ลานหน้าอาคาร4 28 ก.ย. 2558 9.00-12.00 หัวข้อการแข่งขัน


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ติดต่อผู้ดูแลระดับเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา ได้ที่ ครูศิริขวัญ วงค์ชุมพันธ์ Tel : 093-2454645 E-mail : krudui@chiangkham.ac.th
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]