เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
28 ก.ย. 2558
29 ก.ย. 2558
30 ก.ย. 2558
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ตรวจสอบผลการแข่งขัน คลิกเลย !!!!

เปิดระบบให้พิมพ์เกียรติบัตร วันที่ 1 ตุลาคม 2558
 
*****************************
ภาพการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.

ท่านใดมีความประสงค์จะเผยแพร่ภาพกิจกรรม
ส่งมาให้ผู้ดูแลระบบได้เลยคะ 
 
 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ปี 2558


ประกาศ (.pdf)
คำสั่งแต่งตั้ง (.pdf)
คำสั่งแต่งตั้ง (.doc)

 

 
 

คุณสมบัติคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขัน

 
 

กำหนดการเกี่ยวกับการแข่งขันทักษะวิชาการ

 • วันที่ 4 กันยายน 2558 กำหนดส่งรายชื่อกรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสินของแต่ละกลุ่มสาระของแต่ละโรงเรียนที่มีการแข่งขัน โดยส่งมาที่อีเมล์ academic@chiangkham.ac.th 
 • วันที่ 8 กันยายน 2558 เวลา 13.00 น. เชิญหัวหน้ากลุ่มสาระ(ศิลปะ การงานอาชีพและงานคอมพิวเตอร์) ของแต่ละโรงเรียน มาเพื่อเตรียมงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 65 และเสนอชื่อกรรมการตัดสิน รวมทั้ง
  • หัวหน้าศูนย์วิชาศิลปะ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
  • หัวหน้าศูนย์วิชาอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม
  • หัวหน้าศูนย์วิชาสังคมศึกษา โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม
  • หัวหน้างานเรียนร่วม โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม
  • หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 
 • วันที่ 12 กันยายน 2558 เชิญกรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสินประชุมเพื่อเตรียมงานแข่งขันและกำหนดปฏิทินการแข่งขัน (สถานที่ที่ใช้ วัสดุอุปกรณ์ ระยะเวลาในการแข่งขันรวมทั้งเสนองบประมาณที่จะใช้ในการแข่งขันแต่ละกิจกรรม)
 • วันที่ 14-17 กันยายน 2558 ลงทะเบียนการแข่งขันทุกรายการในเว็บไซต์
 • วันที่ 21-22 กันยายน 2558 แก้ไขข้อมูล เปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันในเว็บไซต์
 • วันที่ 28-30 กันยายน 2558 ดำเนินการแข่งขันตามปฏิทินที่กำหนดไว้

*********************************************

สอบถามเกี่ยวกับการแข่งขันทักษะ ติดต่อ ครูยงยุทธ ศรีวิราช 098-7504917

สอบถามเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม ติดต่อ ครูศิริขวัญ วงค์ชุมพันธ์ 093-2454645

 

 
ประกาศเพิ่มเติมการแข่งขันคอมพิวเตอร์
การตัดต่อภาพยนตร์
 • ให้นักเรียนเตรียม  หูฟัง , ไมค์ , FlashDrive เปล่า ไม่ต่ำกว่า 8 GB
 • ทำการสำเนาโปรแกรมที่ใช้ในการแข่งขันลงแผ่นบันทึก DVD มาเอง  และให้ทำการติดตั้งโปรแกรมก่อนการแข่งขัน  อย่างน้อย 30 นาที
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-Book
การสร้างเว็บเพจประเภท Text Editor  
 • ให้นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันใช้โปรแกรม Notepad ที่ติดตั้งมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Windows เท่านั้น
เกมส์สร้างสรรค์
 • แจ้งหัวข้อในการจับสลากเกมสร้างสรรค์  ม.ต้น และ ม,ปลาย
  •    กฎหมาย
  •    พอเพียง
  •    วัฒนธรรม
 • ทำการสำเนาโปรแกรมที่ใช้ในการแข่งขันลงในแผ่น CD/DVD เท่านั้น จะอนุญาตให้ติดตั้ง ก่อนเวลาแข่งขัน 30 นาที
 • นำ หูฟัง , ไมโครโฟน มาเองในวันแข่งขัน
 • แจ้งเรื่องระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขัน เป็น Windows 8
วันอาทิตย์ ที่ 27 กันยายน 2558 เวลา 11:26 น.
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น 2D


หัวข้อที่ใช้ในการแข่งขัน
เศรษฐกิจพอเพียง
ค่านิยม 12 ประการ
ธรณีพิบัติ
ภาวะโลกร้อน
ความสามัคคี
AEC
หมายเหตุ : ไม่จำกัดอุปกรณ์ในการวาดภาพ
วันเสาร์ ที่ 26 กันยายน 2558 เวลา 11:09 น.
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแข่งขันทักษะมารยาทไทย

จากการประชุมของคณะกรรมการตัดสินทักษะมารยาทไทยเมื่อวันเสารืที่ 12 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา  เพื่อให้โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันได้เตรียมความพร้อม จึงได้แนบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

วันศุกร์ ที่ 18 กันยายน 2558 เวลา 12:42 น.
การประกวดภาพยนตร์สั้น

ม.ต้น ลงทะเบียนเวลา 12.00 น. เริ่มแข่งขันเวลา 13.00 น.

ม.ปลาย ลงทะเบียนเวลา 08.00 น. เริ่มแข่งขันเวลา 09.00 น.

ส่งผลงานได้ด้วยตนเอง ** ถ้าไม่ส่งตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ **

ภายในวันที่ 27 กันยายน 2558 เวลา 16.00 น.

ครูศนิสา ศรีสว่าง 081-7066345, ครูวุฒิชัย ยาวิไชย 089-9520296

เอกสารประกอบการแข่งขัน ให้ผู้แข่งขันนำมาในวันที่มีการแข่งขัน จำนวน 5 เล่ม

หมายเหตุ : โรงเรียนมีสิทธิ์ส่งได้ 1 ทีม 1 เรื่อง 1 ระดับ เท่านั้น

วันอังคาร ที่ 15 กันยายน 2558 เวลา 14:08 น.
เกณฑ์การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประชุมเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา

ได้กำหนดเกณฑ์ในการแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.ต้น และ ม.ปลาย ดังนี้

คลิกเพื่ออ่านเกณฑ์

วันจันทร์ ที่ 14 กันยายน 2558 เวลา 15:15 น.
การแข่งขันทักษะหุ่นยนต์ สพฐ.

แข่งขันในวันที่ 30 กันยายน 2558 ณ ลานมะค่า หน้าอาคาร 5
ในส่วนของการนำเสนอการออกแบบ โครงสร้าง และโปรแกรมของหุ่นยนต์
วัสดุที่ใช้ในการนำเสนอจะเป็นชนิดใดก็ได้ แต่ต้องมีขนาด 60 cm X 80 cm

วันจันทร์ ที่ 14 กันยายน 2558 เวลา 10:40 น.
หัวข้อการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint "เด็กเรียนร่วม"

 1. กตัญญู
 2. วัฒนธรรมประเพณีไทย
 3. ศีลธรรม ความมีน้ำใจ
 4. ประชาธิปไตย
 5. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วันเสาร์ ที่ 12 กันยายน 2558 เวลา 11:41 น.
เกณฑ์การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก "เด็กเรียนร่วม"

 1. กำหนดประเด็นการทำหนังสือเล่มเล็ก คือ "คุณธรรม 12 ประการ"
 2. ให้แต่ละโรงเรียนจัดทำโครงร่างงานเขียนมาในวันแข่งขันด้วย
 3. ตั้งชื่อเรื่องให้อยู่ในประเด็นคุณธรรม 12 ประการ (ตามความเหมาะสม)
 4. หลักเกณฑ์การแข่งขันให้ยึดเกณฑ์จาก สพฐ. (เข้าดูทางเว็บ)
วันเสาร์ ที่ 12 กันยายน 2558 เวลา 11:16 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันเสาร์ ที่ 01 สิงหาคม 2558 เวลา 00:00 น.
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 22
จำนวนทีม 775
จำนวนนักเรียน 2,022
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,132
จำนวนกรรมการ 619
ครู+นักเรียน 3,154
ครู+นักเรียน+กรรมการ 3,773
ประกาศผลแล้ว 109/130 (83.85%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 137
เมื่อวาน 160
สัปดาห์นี้ 909
สัปดาห์ที่แล้ว 1,555
เดือนนี้ 4,344
เดือนที่แล้ว 8,633
ปีนี้ 47,218
ทั้งหมด 151,198