หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ 12 20 18
2 004 โรงเรียนลองวิทยา 52 114 80
3 005 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 35 78 45
4 006 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 34 99 48
5 007 โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา 26 54 38
6 008 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 29 137 58
7 001 โรงเรียนเทพนารี 3 15 5
8 003 โรงเรียนร้องแหย่งวิทยาคม 0 0 0
รวม 191 517 292
809

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]