หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.แพร่ 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนลองวิทยา 52 45 88.24% 6 11.76% 0 0% 0 0% 51
2 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 34 24 82.76% 4 13.79% 1 3.45% 0 0% 29
3 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 29 24 85.71% 4 14.29% 0 0% 0 0% 28
4 โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา 26 21 84% 2 8% 2 8% 0 0% 25
5 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 35 17 70.83% 4 16.67% 2 8.33% 1 4.17% 24
6 โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ 12 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
7 โรงเรียนเทพนารี 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]