หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 ห้อง สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 12 พ.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00 น. ตรวจอุปกรณ์ 08.30 น. ณ สถานที่แข่งขัน
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 ห้อง สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 12 พ.ย. 2558 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00 น. ตรวจอุปกรณ์ 08.30 น. ณ สถานที่แข่งขัน
3 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ อาคาร 4 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 12 พ.ย. 2558 09.00-15.00 รายงานตัว 08.00 น. ตรวจอุปกรณ์ 08.30 น. ณ สถานที่แข่งขัน
4 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ อาคาร 4 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 13 พ.ย. 2558 09.00-15.00 รายงานตัว 08.00 น. ตรวจอุปกรณ์ 08.30 น. ณ สถานที่แข่งขัน


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]