หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 022 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา 21 30 24
2 004 โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม 3 3 3
3 006 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 36 139 58
4 010 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 58 129 91
5 012 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 34 66 41
6 014 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 36 78 50
7 019 โรงเรียนสองพิทยาคม 29 52 32
8 021 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 16 32 25
9 013 โรงเรียนเมืองแพร่ 32 73 51
10 018 โรงเรียนเวียงเทพวิทยา 34 86 56
11 001 โรงเรียนเจริญราษฎร์ 25 69 37
12 002 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์แพร่ 7 11 7
13 005 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 14 42 22
14 008 โรงเรียนบ้านไผ่ย้อย 0 0 0
15 009 โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์ 4 5 4
16 020 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 2 6 2
17 011 โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา 0 0 0
18 015 โรงเรียนร้องเข็มวิทยา 0 0 0
19 017 โรงเรียนวังฟ่อนวิทยา 0 0 0
20 016 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 25 60 43
รวม 376 881 546
1427

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางปิยธิดา โพธิ์ประภา e-mail : piyathida.p@hmk.ac.th Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]