หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.แพร่ 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 58 45 86.54% 6 11.54% 1 1.92% 0 0% 52
2 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 36 32 91.43% 3 8.57% 0 0% 0 0% 35
3 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 36 31 100% 0 0% 0 0% 0 0% 31
4 โรงเรียนสองพิทยาคม 29 27 96.43% 1 3.57% 0 0% 0 0% 28
5 โรงเรียนเมืองแพร่ 32 26 81.25% 6 18.75% 0 0% 0 0% 32
6 โรงเรียนเวียงเทพวิทยา 34 21 61.76% 10 29.41% 3 8.82% 0 0% 34
7 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 34 21 72.41% 5 17.24% 3 10.34% 0 0% 29
8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 25 17 85% 3 15% 0 0% 0 0% 20
9 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา 21 15 78.95% 4 21.05% 0 0% 0 0% 19
10 โรงเรียนเจริญราษฎร์ 25 13 61.9% 7 33.33% 0 0% 1 4.76% 21
11 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 16 11 73.33% 4 26.67% 0 0% 0 0% 15
12 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 14 11 91.67% 1 8.33% 0 0% 0 0% 12
13 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์แพร่ 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
14 โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
15 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
16 โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางปิยธิดา โพธิ์ประภา e-mail : piyathida.p@hmk.ac.th Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]