หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดแพร่
วันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม อาคารศิลปะ ชั้น ชั้น 1 12 พ.ย. 2558 9.00-12.00 ลงทะเบียน 8.00 น. / ตรวจสอบอุปกรณ์การแ่งขัน 8.30 น.
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม อาคารศิลปะ ชั้น ชั้น 1 12 พ.ย. 2558 9.00-12.00 ลงทะเบียน 8.00 น. / ตรวจสอบอุปกรณ์การแ่งขัน 8.30 น.
3 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 12 พ.ย. 2558 09:00 - 15:00 ลงทะเบียน 8.00 น. / ตรวจสอบอุปกรณ์การแ่งขัน 8.30 น.
4 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ อาคาร 5 ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 13 พ.ย. 2558 9.00-15.00 ลงทะเบียน 8.00 น. / ตรวจสอบอุปกรณ์การแ่งขัน 8.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางปิยธิดา โพธิ์ประภา e-mail : piyathida.p@hmk.ac.th Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]