เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หุ่นยนต์ สพฐ.
โครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
เฉพาะความพิการ จำนวนกิจกรรม
เฉพาะความพิการ รายการกิจกรรม
เฉพาะความพิการ เกณฑ์การแข่งขัน
การประกวดกลองยาว
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
12 พ.ย. 2558
13 พ.ย. 2558
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

     ให้นำเข้ารูปถ่ายนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนในระบบก่อนพิมพ์บัตรประจำตัว
     สถานศึกษาทุกแห่งที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ
ครั้งที่ ๖๕ จังหวัดพิษณุโลก ต้องนำรูปถ่ายของนักเรียนผู้เข้าแข่งขันและ
ครูผู้ฝึกสอนเข้าระบบโดย เข้าเว็บศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค 
หน้าเว็บหลักระดับภาค 
http://north65.sillapa.net/
หน้าเว็บหลักระดับภาคของสพม. http://north65.sillapa.net/sm-center/
log in เข้าระบบโรงเรียน แล้วแทรกรูปก่อนพิมพ์บัตรประจำตัวทั้งนักเรียนและ
ครูผู้ฝึกสอน ภายในวันที่
๘ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
ดาวน์โหลดคู่มือการนำเข้ารูปภาพ
 
    กำหนดการพิธีเปิด - ปิด
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จังหวัดพิษณุโลก โดยพิธีเปิด วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ และพิธีปิด วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
ดาวน์โหลด
 
 
 
  ตารางการแข่งขัน กิจกรรม สถานที่ วันและเวลาจัดการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ  ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดพิษณุโลก 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  
วันที่ 16 - 18 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (แก้ไข ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘)

ดาวน์โหลด 
 
    แผนที่การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จังหวัดพิษณุโลก
แผนที่สนามแข่งขัน จุดนอกเมือง 
แผนที่สนามแข่งขัน จุดในเมือง
- ผังอาคารเรียนสนามแข่งขัน  ร.ร.พิษณุโลกพิทยาคม , ร.ร.พุทธชินราชพิทยา ,ร.ร.จ่านกร้อง , ร.ร.เฉลิมขวัญสตรี , ร.ร.ท่าทองพิทยาคม , ร.ร.วังทองพิททยาคมร.ร.จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย , ร.ร.บ้านกร่างพิทยาคม , มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
 
 

.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.   

รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ => 22 - 30 ต.ค. 2558
ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข => 8 - 10 พ.ย. 2558
ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู => 31 ต.ค. 2558 เวลา 00:01 น.
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ => 12 - 13 พฤศจิกายน 2558
ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ => หลังจบการแข่งขันไม่เกิน 1 วัน
พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน => วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2558
โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค => ก่อน 20 พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  21-23 พฤศจิกายน 2558
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค =>  24-30 พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  1-4 ธันวาคม 2558
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค =>  8 - 14 ธันวาคม 2558
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดพิษณุโลก =>  16 - 18 ธันวาคม 2558

 
 
 
  การรายงานและประกาศผลการแข่งขัน
1.  ก่อนการกรอกคะแนนเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนต้องตรวจสอบรายชื่อนักเรียน
     และครูผู้ฝึกสอน ให้เป็นปัจจุบัน (แก้ไขจากเอกสาร Doc5)
2.  การประกาศผลการแข่งขัน 
     
เนื่องจากเอกสารก่อนยืนยันผล(Doc7) มีปัญหา
     ให้เจ้าหน้าที่ยืนยันการประกาศผล และพิมพ์เอกสาร (Doc8) 
      ติดประกาศ 30 นาที 
     หากมีการคัดค้านผลการแข่งขัน Admin จะ
ยกเลิกการประกาศผล
      หากไม่มีการคัดค้าน ถือว่าการตัดสินของกรรมการเป็นที่สิ้นสุด
ติอต่อ Admin
      ID Line : beer.pc
      0ne 2 call : 0848058070
      Dtac : 0897583532
 
 

ผลการจัดลำดับการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สพม. เขต 37 แพร่ 1 ลำดับที่ 44 
สพม. เขต 37 แพร่ 2 ลำดับที่ 15

สังกัด สพม.

 
 
การแก้ไขเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน
ให้โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อกิจกรรมที่เป็นตัวแทน ว่ามีรายการใด
ตกหล่นอันเนื่องมาจากการโอนฐานข้อมูลเข้าสู่ระดับภาค
หรือมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข-เปลี่ยนตัว ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน
ให้ดำเนินการได้ 
ตั้งแต่วันที่ 24 -30 พฤศจิกายน 2558 
โดยให้กรอกข้อมูลตามแบบ
แล้วให้ผู้อำนวยการโรงเรียนลงนาม พร้อมประทับตราโรงเรียน 

ดาวน์โหลดเอกสาร   สพป. / สพม.  ,  คู่มือแนวปฏิบัติ
หลักเกณฑ์การเปลี่ยนตัว
          1. การแข่งขันประเภทเดี่ยวหรือมีผู้แข่งขัน 1 คน ไม่สามารถเปลี่ยนตัวได้
          2. การแข่งขันประเภททีม  เปลี่ยนตัวได้ ดังนี้
                   - ทีม 2 - 3 คน            เปลี่ยนตัวได้                         1  คน
                   - ทีม 4 - 6 คน            เปลี่ยนตัวได้                         2  คน
                   - ทีม 7 - 10 คน          เปลี่ยนตัวได้                         3  คน
                   - ทีม 11 - 20 คน         เปลี่ยนตัวได้                        4  คน
                   - ทีม 20 คน ขึ้นไป        เปลี่ยนตัวได้                       5  คน
 
 
  **ฝากประกาศจากศูนย์สังคม ฯ**
การแข่งขันภาพยนตร์สั้น ให้นำมาส่งในวันที่ทำการแข่งขัน


**ฝากประกาศจากศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี**
หัวข้อการแข่งขัน การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint เด็กเรียนร่วม
1.  เศรษฐกิจพอเพียง
2.  อาเซียน
3.  Bike for Dad


**ฝากประกาศจากศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน**
การประกวดหนังสือเล่มเล็กทุกประเภท
หัวข้อการแข่งขัน จะแจ้งในวันที่แข่งขัน

 
 
 
โรงเรียนสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวนักเรียน และครูผู้ฝึกสอน
ตั้งแต่วันที่
24 - 30 พฤศจิกายน 2558
โดยเข้าเว็บไซต์ http://north65.sillapa.net/sm-center/
หรือ คลิกที่รูปภาพด้านบนก็ได้ค่ะ
จากนั้นเข้าระบบโรงเรียน ใช้รหัสตัวเดิมเข้าสู่ระบบ

แนบเอกสารที่ผู้อำนวยการลงนาม และประทับตราโรงเรียน
 
  ดาวน์โหลดเอกสารเปลี่ยนตัว Doc5

**โรงเรียนและศูนย์จัดการแข่งขัน**
สามารถเพิ่มรูป และพิมพ์บัตรประจำตัวได้แล้วค่ะ
 
  สามารถแก้ไขรายชื่อนักเรียนและ ครูผู้ควบคุม
ได้ตั้งแต่วันที่ 8 - 10 พ.ย. 2558
 

 
ประชุมเตรียมความพร้อม
วันที่ 28 ก.ย. 2558 สหวิทยาเขตโกศัยนครร่วมกับสหวิทยาเขตพลนคร
จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ อาคารเจ้าหลวง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ เวลา 13:00 น.
วันจันทร์ ที่ 28 กันยายน 2558 เวลา 11:41 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันเสาร์ ที่ 01 สิงหาคม 2558 เวลา 00:00 น.
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 20
จำนวนทีม 376
จำนวนนักเรียน 881
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 546
จำนวนกรรมการ 521
ครู+นักเรียน 1,427
ครู+นักเรียน+กรรมการ 1,948
ประกาศผลแล้ว 101/103 (98.06%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 19
เมื่อวาน 28
สัปดาห์นี้ 190
สัปดาห์ที่แล้ว 302
เดือนนี้ 851
เดือนที่แล้ว 1,745
ปีนี้ 9,007
ทั้งหมด 73,977