สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาบัววิทยา สพม. เขต ๓๙ (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา
วันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 63.3 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทัศน์พล  พิลึก
2. เด็กหญิงนิรณา  แสงปัญญา
3. เด็กชายสมพงษ์  แซ่วื่อ
 
1. นางสาวสุกิจตา  แก้วสวย
2. นางวิไลลักษณ์  โสตถิถาวร