สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต ๓๙ (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา
วันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 74 เงิน 10 1. เด็กชายฐาปกรณ์  ฝั้นบ้านไร่
2. เด็กชายธนากร  นครไทยภูมิ
 
1. นางภรรทนพ  พุทธสอน
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 70 เงิน 8 1. นางสาวสุกัลยา  พรมวรรณา
 
1. นางสุรัสวดี  แสนใจวุฒิ
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 78.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  รัตนโค้น
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  อินปัญญา
3. เด็กหญิงอัญชลี  ศรีเจริญ
 
1. นางกรรณิกา  แสงห์สิง
2. นายภิญโญ  แจงทอง