สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านร่มเกล้า สพม. เขต ๓๙ (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา
วันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 71 เงิน 7 1. เด็กชายวรินทร  เหล่าชุมแพ
2. เด็กหญิงอธิชา  อินทร์กลาง
 
1. นางสาวสุลีพร  จันทะคุณ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71 เงิน 7 1. เด็กหญิงวิภาวดี  สิงห์รักษ์
 
1. นายวรศักดิ์  ผ่องใส