สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 สพม. เขต ๓๙ (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา
วันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 79.36 เงิน 9 1. เด็กชายบอม  แซ่โซ้ง
2. เด็กชายสุรชัย  แซ่จัง
 
1. นางสาวพรปวีณ์  กอกอง
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงมณีฉาย  เพชรล้อม
2. เด็กหญิงวิภา  กันยาประสิทธิ์
 
1. นางสาวอรุณวรรณ  พิมพ์สาร
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74 เงิน 6 1. นางสาวจันทิรา  แซ่ท้าว
 
1. นางสาวสงกรานต์  พลเทพ