สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนยางโกลนวิทยา สพม. เขต ๓๙ (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา
วันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 42.66 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายปรวรรตน์  พันโสดา
2. เด็กชายภีรภัทร  ยานาบัว
3. เด็กชายสาทิตย์  ใบยา
 
1. นายวิเชียน  มาตราช
2. นายสุพิณ  ราชเพียแก้ว