สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนยางโกลนวิทยา สพม. เขต ๓๙ (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา
วันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 70 เงิน 8 1. นางสาวทิตยา  ต่ายรอด
 
1. นางสาวจินดา  แก้วคงดี
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกุลดารัตน์  จันดาหาร
2. นางสาวตุลญาณี  หิมโสภา
3. นางสาวน้ำผึ้ง  จันทร์มีเทศ
4. นางสาวมัตติกา  สมสี
5. นางสาวรุจิรา  ใจปิง
6. นายอนัตชา  ปัดมา
 
1. นางสาวจินดา  แก้วคงดี
2. นายธนันท์ธร  ตุ่นเงิน