สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา สพม. เขต ๓๙ (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา
วันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กชายพรพิชชา  ไวยาวัจกร
2. เด็กชายสหรัฐ  ทองใบ
 
1. นางสาวนาถอนงค์  กางถัน
2. นางสาวกรรณิการ์   สีม่วง