หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 010 โรงเรียนบ้านน้ำจวง 16 32 22
2 019 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 11 18 15
3 001 โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม 10 19 13
4 002 โรงเรียนชาติตระการวิทยา 40 76 59
5 003 โรงเรียนดงประคำพิทยาคม 27 61 49
6 004 โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 31 56 45
7 006 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 41 81 61
8 005 โรงเรียนนครไทย 49 122 77
9 007 โรงเรียนนาบัววิทยา 31 53 44
10 008 โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา 23 55 31
11 011 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 37 102 43
12 012 โรงเรียนยางโกลนวิทยา 24 59 35
13 014 โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม 24 60 32
14 015 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 27 45 36
15 017 โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา 23 45 34
16 018 โรงเรียนญาณนเรศวร์พัฒนาพิทยาคม 4 21 8
17 009 โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม 14 26 20
18 016 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม 25 39 31
19 013 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 36 80 51
รวม 493 1050 706
1756

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูลัดดาวรรณ ศรีฉิม โทร. 091-1529296 E-mail : ae_laddawan@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]