หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 3]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนนครไทย 49 44 93.62% 3 6.38% 0 0% 0 0% 47
2 โรงเรียนชาติตระการวิทยา 40 35 89.74% 4 10.26% 0 0% 0 0% 39
3 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 37 34 97.14% 1 2.86% 0 0% 0 0% 35
4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 36 30 90.91% 3 9.09% 0 0% 0 0% 33
5 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 41 27 84.38% 4 12.5% 0 0% 1 3.13% 32
6 โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 31 25 86.21% 3 10.34% 1 3.45% 0 0% 29
7 โรงเรียนนาบัววิทยา 31 24 77.42% 6 19.35% 1 3.23% 0 0% 31
8 โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา 23 21 91.3% 2 8.7% 0 0% 0 0% 23
9 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 27 21 95.45% 1 4.55% 0 0% 0 0% 22
10 โรงเรียนยางโกลนวิทยา 24 18 81.82% 2 9.09% 1 4.55% 1 4.55% 22
11 โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม 24 16 76.19% 4 19.05% 1 4.76% 0 0% 21
12 โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา 23 16 84.21% 3 15.79% 0 0% 0 0% 19
13 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม 25 14 77.78% 4 22.22% 0 0% 0 0% 18
14 โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม 14 8 72.73% 2 18.18% 1 9.09% 0 0% 11
15 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 11 8 72.73% 2 18.18% 1 9.09% 0 0% 11
16 โรงเรียนบ้านน้ำจวง 16 7 63.64% 4 36.36% 0 0% 0 0% 11
17 โรงเรียนดงประคำพิทยาคม 27 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
18 โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม 10 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
19 โรงเรียนญาณนเรศวร์พัฒนาพิทยาคม 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูลัดดาวรรณ ศรีฉิม โทร. 091-1529296 E-mail : ae_laddawan@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]