เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
12 พ.ย. 2558
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขัน
1.การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น)   เปลี่ยนเป็น  หอประชุมที่ว่าการอำเภอวัดโบสถ์
2.การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ)
 เปลี่ยนเป็น  หอประชุมที่ว่าการอำเภอวัดโบสถ์
3.การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.ต้น  
เปลี่ยนเป็น   อาคาร 1  ชั้น  2   ห้องชีววิทยา
4.การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.ปลาย  
เปลี่ยนเป็น  อาคาร 1   ชั้น  1   ห้องวิทยาศาสตร์ 2
5.การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (เด็กพิเศษ)  
 เปลี่ยนเป็น  เวทีสนามฟุตซอล
 
  การแข่งขันการวาดภาพระบายสี (เด็กพิเศษ)  ทุกประเภท ใช้หัวข้อในการแข่งขันดังต่อไปนี้
1.วัฒนธรรมไทย
2.อาเซียนร่วมใจ
3.สามัคคีร่วมใจ ไทยเป็นหนึ่ง

หมายเหตุ  เปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขันจากเดิม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง วิทยาศาสตร์ 2  เป็น อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 212
***********************************************
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก (เด็กพิเศษ)ใช้หัวข้อในการแข่งขัน คือ  วัฒนธรรมไทย
 
  **แจ้งโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์, วาดภาพระบายสี, วาดภาพลายเส้น, สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด และประติมากรรม  ทุกระดับชั้น  ใช้หัวข้อในการแข่งขันดังต่อไปนี้
1.อาเซียน
2.เศรษฐกิจพอเพียง
3.วิถีไทย

การแข่งขัน เขียนภาพไทยประเพณีและเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ทุกระดับชั้น  ใช้หัวข้อในการแข่งขันดังต่อไปนี้
1.การละเล่นไทย
2.ประเพณีไทย
 
  แจ้งโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.1-3 และ ม.4-6   หัวข้อ ที่ใช้การแข่งขัน  คือ  ค่านิยม 12 ประการ  
 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๕
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙
(พิษณุโลก ๓)
 
  แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมคณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน จากเดิม วันที่ 6 ตุลาคม 2558 เป็น วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558  
 

    .: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.   

รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ => 15 - 20 กันยายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข => 21 - 23 กันยายน 2558
ปิดระบบการลงทะเบียนตรวจสอบ แก้ไข รายชื่อนักเรียน/ครู => 24 กันยายน 2558
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ => 1 - 7 พฤศจิกายน 2558
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ => 12 พฤศจิกายน 2558
ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ => 14 พฤศจิกายน 2558
พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน => ตั้งแต่ 15 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป
โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค => ก่อน 18 พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  21 - 23 พฤศจิกายน 2558
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค =>  24 - 30 พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  1 - 4 ธันวาคม 2558
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค =>  8 - 14 ธันวาคม 2558
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดพิษณุโลก =>  16 - 18 ธันวาคม 2558

 
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันเสาร์ ที่ 01 สิงหาคม 2558 เวลา 00:00 น.
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 19
จำนวนทีม 493
จำนวนนักเรียน 1,050
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 706
จำนวนกรรมการ 306
ครู+นักเรียน 1,756
ครู+นักเรียน+กรรมการ 2,062
ประกาศผลแล้ว 98/135 (72.59%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 9
เมื่อวาน 16
สัปดาห์นี้ 71
สัปดาห์ที่แล้ว 134
เดือนนี้ 319
เดือนที่แล้ว 734
ปีนี้ 4,905
ทั้งหมด 59,280