หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม 13 31 13
2 003 โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม 8 19 14
3 007 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 25 40 37
4 008 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 36 64 49
5 009 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 56 119 87
6 010 โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 27 61 33
7 011 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 32 71 47
8 012 โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม 13 34 21
9 013 โรงเรียนหนองพระพิทยา 20 47 23
10 004 โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา 12 26 17
11 005 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 39 89 50
12 006 โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 28 74 44
13 002 โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 22 48 29
14 014 โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 0 0 0
รวม 331 723 464
1187

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ว่าที่ ร.ต.ประสพโชค โพธิ์ทอง Tel.0818888161 E-mail : phothong99@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]