หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 56 55 100% 0 0% 0 0% 0 0% 55
2 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 39 29 80.56% 5 13.89% 2 5.56% 0 0% 36
3 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 36 23 79.31% 3 10.34% 3 10.34% 0 0% 29
4 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 25 22 100% 0 0% 0 0% 0 0% 22
5 โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 28 21 80.77% 1 3.85% 4 15.38% 0 0% 26
6 โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 27 19 73.08% 7 26.92% 0 0% 0 0% 26
7 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 32 19 76% 5 20% 1 4% 0 0% 25
8 โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 22 15 71.43% 5 23.81% 1 4.76% 0 0% 21
9 โรงเรียนหนองพระพิทยา 20 13 72.22% 5 27.78% 0 0% 0 0% 18
10 โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม 13 10 76.92% 2 15.38% 1 7.69% 0 0% 13
11 โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา 12 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
12 โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม 13 8 80% 0 0% 2 20% 0 0% 10
13 โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ว่าที่ ร.ต.ประสพโชค โพธิ์ทอง Tel.0818888161 E-mail : phothong99@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]