แจ้งกำหนดวันการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ : ดนตรีไทย – นาฏศิลป์ ระดับมัธยมศึกษา
แจ้งกำหนดวันการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ในระดับมัธยมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ : ดนตรีไทย – นาฏศิลป์ ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ณ หอประชุมราชานุเคราะห์ 3 ระหว่างวันที่ 12 - 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
คลิกดูรายละเอียด   ผู้ประสาน มนัสนันท์ 095-9129563
วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม 2558 เวลา 11:46 น.