ตรวจสอบสรุปผลการแข่งขันของแต่ละสนาม
ตรวจสอบสรุปผลการแข่งขันของแต่ละสนาม
แจ้งสนามแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ตรวจสอบข้อมูล ความถูกต้อง ภายในวันที่ 18 พ.ย. 2558 ทั้งนี้วันที่ 19 พ.ย. 2558 จะทำการโอนข้อมูลเป็นข้อมูลระดับภาค ตามปฏิทินการปฏิบัติงานของระบบออนไลน์
วันจันทร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เวลา 12:30 น.