หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 013 โรงเรียนบ้านปลักแรด 3 6 4
2 003 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 33 55 49
3 002 โรงเรียนจ่านกร้อง 58 174 79
4 005 โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์” 26 39 33
5 007 โรงเรียนดอนทองวิทยา 3 10 4
6 009 โรงเรียนท่าทองพิทยาคม 15 30 23
7 011 โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 33 58 48
8 012 โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม 4 13 7
9 015 โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา 28 61 36
10 017 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 26 59 34
11 018 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 39 127 57
12 020 โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา 8 17 11
13 004 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 56 155 96
14 008 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 18 92 31
15 010 โรงเรียนธีรธาดาพิษณุโลก 0 0 0
16 016 โรงเรียนผดุงราษฎร์ 23 60 33
17 006 โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 25 48 30
18 001 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 16 33 18
19 019 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 13 26 15
รวม 427 1063 608
1671

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายยุทธนา อยู่ป้อม 0849909568 Email : hi.yuttana@gmail.com
นายจรูญ เถื่อนกูล 0931959533 Email : aopp50@gmail.com
นางธัญชนก มีพยุง 0813026847 Email : took102@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]