หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 56 52 94.55% 3 5.45% 0 0% 0 0% 55
2 โรงเรียนจ่านกร้อง 58 40 78.43% 7 13.73% 1 1.96% 3 5.88% 51
3 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 39 21 53.85% 15 38.46% 2 5.13% 1 2.56% 39
4 โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 33 21 65.63% 10 31.25% 0 0% 1 3.13% 32
5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 33 21 77.78% 4 14.81% 2 7.41% 0 0% 27
6 โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา 28 18 69.23% 6 23.08% 2 7.69% 0 0% 26
7 โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 25 17 77.27% 3 13.64% 2 9.09% 0 0% 22
8 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 26 13 68.42% 6 31.58% 0 0% 0 0% 19
9 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 18 12 75% 3 18.75% 1 6.25% 0 0% 16
10 โรงเรียนผดุงราษฎร์ 23 11 55% 6 30% 3 15% 0 0% 20
11 โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์” 26 9 47.37% 9 47.37% 1 5.26% 0 0% 19
12 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 13 8 72.73% 1 9.09% 1 9.09% 1 9.09% 11
13 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 16 6 42.86% 6 42.86% 2 14.29% 0 0% 14
14 โรงเรียนท่าทองพิทยาคม 15 5 33.33% 9 60% 0 0% 1 6.67% 15
15 โรงเรียนดอนทองวิทยา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
16 โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา 8 2 25% 4 50% 2 25% 0 0% 8
17 โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
18 โรงเรียนบ้านปลักแรด 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายยุทธนา อยู่ป้อม 0849909568 Email : hi.yuttana@gmail.com
นายจรูญ เถื่อนกูล 0931959533 Email : aopp50@gmail.com
นางธัญชนก มีพยุง 0813026847 Email : took102@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]