เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
การงานอาชีพและเทคโนโลยี (โครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี)
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น (กลองยาว)
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
11 พ.ย. 2558
12 พ.ย. 2558
13 พ.ย. 2558
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ตรวจสอบสรุปผลการแข่งขันของแต่ละสนาม
ตรวจสอบสรุปผลการแข่งขันของแต่ละสนาม
แจ้งสนามแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ตรวจสอบข้อมูล ความถูกต้อง ภายในวันที่ 18 พ.ย. 2558 ทั้งนี้วันที่ 19 พ.ย. 2558 จะทำการโอนข้อมูลเป็นข้อมูลระดับภาค ตามปฏิทินการปฏิบัติงานของระบบออนไลน์
วันจันทร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เวลา 12:30 น.
แจ้งการพิมพ์เกียรติบัตร
การพิมพ์เกียรติบัตร
1. เกียรติบัตรของกรรมการผู้ตัดสิน และกรรมการดำเนินการแข่งขัน ให้สนามแข่งขันเป็นผู้จัดพิมพ์เกียรติบัตร
2. เกียรติบัตรของนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน  ให้โรงเรียนแต่ละโรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการจัดพิมพ์ด้วยตนเอง  โดยใช้ username และ password  ของโรงเรียน
วันจันทร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:28 น.
แบบหนังสือขอเปลียนตัว สพม.39 พิษณุโลก กลุ่ม 1
แบบหนังสือขอเปลียนตัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต39 พิษณุโลก กลุ่ม 1

ดาวโหลดแบบฟอร์ม
วันอังคาร ที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10:38 น.
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 กลุ่มวิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65  ปีการศึกษา 2558 
ระดับมัธยมศึกษาพิษณุโลก 1    กลุ่มวิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
คลิกดูรายละเอียด
วันพฤหัสบดี ที่ 05 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14:09 น.
ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรม การแข่งขันภาพยนต์สั้น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558

1. ภาพยนต์สั้น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558
       1.1 ส่งผลงานก่อนการประกวด ภายในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ประกอบด้วย
             1. รายชื่อนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน
             2. DVD บันทึกผลงานภาพยนต์สั้น จำนวน 5 แผ่น
             3. บทภาพยนต์ จำนวน 5 เล่ม
            (ผู้ส่งภาพยนต์สั้นเข้าประกวดควรเตรียมผลงาน 1 ชุดในวันนำเสนอผลงาน)
       1.2 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ส่งที่ โรงเรียนจ่านกร้อง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
 
วันเสาร์ ที่ 31 ตุลาคม 2558 เวลา 09:54 น.
แจ้งกำหนดวันการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ : ดนตรีไทย – นาฏศิลป์ ระดับมัธยมศึกษา
แจ้งกำหนดวันการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ในระดับมัธยมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ : ดนตรีไทย – นาฏศิลป์ ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ณ หอประชุมราชานุเคราะห์ 3 ระหว่างวันที่ 12 - 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
คลิกดูรายละเอียด   ผู้ประสาน มนัสนันท์ 095-9129563
วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม 2558 เวลา 11:46 น.
หัวข้อ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๕ ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
หัวข้อ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับมัธยมศึกษา (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา พิษณุโลก เขต ๑) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
คลิกดูรายละเอียด
 
วันศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม 2558 เวลา 10:56 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันเสาร์ ที่ 01 สิงหาคม 2558 เวลา 00:00 น.
 

 

.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.   

รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ => 1 - 31 ตุลาคม 2558
ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข => 1 - 3 พฤศจิกายน 2558
ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู => 4 พฤศจิกายน 2558
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ =>   11 - 13 พฤศจิกายน 2558
ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ => หลังจบการแข่งขัน 3 วัน
พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน => ตั้งแต่ 16 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป

โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค => ก่อน 20 พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  21-23 พฤศจิกายน 2558
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค =>  24-30 พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  1-4 ธันวาคม 2558
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค =>  8 - 14 ธันวาคม 2558
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดพิษณุโลก =>  16 - 18 ธันวาคม 2558

 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 19
จำนวนทีม 427
จำนวนนักเรียน 1,063
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 608
จำนวนกรรมการ 380
ครู+นักเรียน 1,671
ครู+นักเรียน+กรรมการ 2,051
ประกาศผลแล้ว 112/134 (83.58%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 9
เมื่อวาน 12
สัปดาห์นี้ 77
สัปดาห์ที่แล้ว 113
เดือนนี้ 307
เดือนที่แล้ว 630
ปีนี้ 3,348
ทั้งหมด 92,558