หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 64 47 77.05% 12 19.67% 1 1.64% 1 1.64% 61
2 โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 55 36 66.67% 9 16.67% 7 12.96% 2 3.7% 54
3 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 38 35 97.22% 1 2.78% 0 0% 0 0% 36
4 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 43 33 76.74% 7 16.28% 3 6.98% 0 0% 43
5 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 43 32 76.19% 4 9.52% 4 9.52% 2 4.76% 42
6 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 38 30 83.33% 5 13.89% 1 2.78% 0 0% 36
7 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 33 23 82.14% 4 14.29% 0 0% 1 3.57% 28
8 โรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54) 30 19 65.52% 8 27.59% 2 6.9% 0 0% 29
9 โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 27 17 68% 7 28% 0 0% 1 4% 25
10 โรงเรียนตะพานหิน 21 17 80.95% 3 14.29% 0 0% 1 4.76% 21
11 โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม 23 17 85% 3 15% 0 0% 0 0% 20
12 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 20 16 84.21% 3 15.79% 0 0% 0 0% 19
13 โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 17 16 94.12% 1 5.88% 0 0% 0 0% 17
14 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 18 15 83.33% 0 0% 2 11.11% 1 5.56% 18
15 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 19 14 73.68% 4 21.05% 1 5.26% 0 0% 19
16 โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 27 14 60.87% 2 8.7% 4 17.39% 3 13.04% 23
17 โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 22 13 61.9% 6 28.57% 2 9.52% 0 0% 21
18 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 19 13 72.22% 4 22.22% 0 0% 1 5.56% 18
19 โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม 14 11 78.57% 2 14.29% 1 7.14% 0 0% 14
20 โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา 15 11 73.33% 2 13.33% 0 0% 2 13.33% 15
21 โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม 15 10 71.43% 3 21.43% 0 0% 1 7.14% 14
22 โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 14 9 64.29% 5 35.71% 0 0% 0 0% 14
23 โรงเรียนบุญส่งวิทยานุสรณ์ 12 8 66.67% 3 25% 1 8.33% 0 0% 12
24 โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 11 8 72.73% 2 18.18% 1 9.09% 0 0% 11
25 โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 14 7 50% 7 50% 0 0% 0 0% 14
26 โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
27 โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม 11 7 70% 1 10% 2 20% 0 0% 10
28 โรงเรียนเมธีพิทยา 12 7 70% 1 10% 1 10% 1 10% 10
29 โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม 8 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
30 โรงเรียนอนุบาลวชิร 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
31 โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม 11 6 54.55% 3 27.27% 1 9.09% 1 9.09% 11
32 โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
33 โรงเรียนเทศบาล 2 ตะพานหิน 10 6 60% 2 20% 2 20% 0 0% 10
34 โรงเรียนบางลายพิทยาคม 12 6 66.67% 1 11.11% 0 0% 2 22.22% 9
35 โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 8 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
36 โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ 8 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
37 โรงเรียนวังกรดพิทยา 9 4 44.44% 4 44.44% 1 11.11% 0 0% 9
38 โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม 10 3 30% 3 30% 3 30% 1 10% 10
39 โรงเรียนราษฎร์บำรุง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
40 โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 6 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
41 โรงเรียนเยาวชนศึกษา 10 2 20% 5 50% 2 20% 1 10% 10
42 โรงเรียนจันทวิทยา 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
43 โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายอนุวัฒน์ มะลิวงษ์ โทรศัพท์ 085-0516649
E-mail : anuvat_13@hotmail.com
facebook : Anuvat Maliwong
ID Line : Anuvat13
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]