เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
19 ก.ย. 2558
20 ก.ย. 2558
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
เปิดระบบให้จัดพิมพ์เกียรติบัตร
    ขณะนี้ได้เปิดระบบให้จัดพิมพ์เกียรติบัตร เรียบร้อยแล้ว
โดยใช้รหัสของโรงเรียนเข้าไปจัดพิมพ์ได้ หากยังมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับชื่อ-สกุลผิด ให้รีบแจ้งด่วนครับ
 
 

แจ้งเรื่องการพิมพ์เกียรติบัตร

- ขณะนี้ยังไม่ได้เปิดระบบให้จัดพิมพ์เกียรติบัตร เนื่องจากรอทาง สพม.41 (กำแพงเพชร) จัดทำรูปแบบเพื่อนำเสนอ ผอ.สพม.41 เห็นชอบและลงนาม หากได้รับมาเมื่อไหร่จะรีบแจ้งและเปิดให้พิมพ์เกียรติบัตรได้ครับ

- ขอให้ทุกโรงเรียนเข้าไปตรวจสอบชื่อ-สกุล ของนักเรียน ครูผู้สอน และกรรมการให้ถูกต้องอีกครั้ง หากยังมีข้อผิดพลาดให้รีบแจ้งมาด่วนนะครับ จะได้แก้ไขให้ถูกต้อง 

 
 

ผลการจัดลำดับการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558

ระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดพิษณุโลก สังกัด สพม.

1. สพม.เขต 41 พิจิตร 1 ลำดับที่ 40

2. สพม.เขต 41 พิจิตร 2 ลำดับที่ 22

 
 

แจ้งแก้ไขสถานที่แข่งขันฯ รายการคอมพิวเตอร์ สนามโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม

วันที่ 20 กันยายน 2558

1. การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 จากอาคาร 6 สัตตบุษย์ ชั้น ล่าง ห้อง เรียนต้นแบบ เป็น อาคาร 6 ห้อง 621

2. การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 จากอาคาร 6 สัตตบุษย์ ชั้น ล่าง ห้อง เรียนต้นแบบ เป็น อาคาร 6 ห้อง 621

 
 

แจ้งแก้ไขสถานที่แข่งขันฯ สนามโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม

1. การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 เปลี่ยนจากอาคาร 4 อมรประทุม ห้อง จริยธรรม เป็น อาคาร 1 ห้องเกียรติยศ

2. การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 เปลี่ยนจากอาคาร 6 สัตตบุษย์ ชั้น ล่าง เป็น เต็นการงานอาชีพ

3. การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 เปลี่ยนจากอาคาร 6 สัตตบุษย์ ชั้น ล่าง เป็น เต็นการงานอาชีพ

4. การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 เปลี่ยนจากอาคาร 6 สัตตบุษย์ ชั้น ล่าง เป็น เต็นการงานอาชีพ

5. การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 เปลี่ยนจากอาคาร 6 สัตตบุษย์ ชั้น ล่าง เป็น เต็นการงานอาชีพ

6. การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 เปลี่ยนจากอาคาร 6 สัตตบุษย์ ชั้น ล่าง เป็น เต็นการงานอาชีพ

7. การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 เปลี่ยนจากอาคาร 6 สัตตบุษย์ ชั้น ล่าง เป็น เต็นการงานอาชีพ

 
 

แจ้งแก้ไขห้องแข่งขันคอมพิวเตอร์ สนามโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม

1. การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 จากห้องคอมพิวเตอร์ 2 เป็น ห้องคอมพิวเตอร์ 3

2. การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 จากห้องคอมพิวเตอร์ 2 เป็น ห้องคอมพิวเตอร์ 3

 
 
แจ้งกลุ่มสาระคอมพิวเตอร์
สิ่งที่จะต้องจัดเตรียมมา สนามแข่งขันโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
 
รายละเอียดทั่วไป
1. ห้องแข่งขัน จะเปิดให้ผู้เข้าแข่งขันเข้าไปตั้งแต่ 08.00น. เพื่อเริ่มติดตั้งโปรแกรมในการแข่งขัน เวลาการแข่งขันจะเริ่มต้น 09.00น. โดยประมาณ ยกเว้นรายการแข่งขันที่ต้องใช้เวลาในการติดตั้งโปรแกรมมากกว่า 1 ชั่วโมง จะให้สิทธิ์คณะกรรมการตัดสิน บอกเริ่มเวลาการแข่งขันและสิ้นสุดเวลาการแข่งขัน สำหรับระยะเวลาในการแข่งขันในแต่ละรายการให้เป็นไปตามเกณฑ์การแข่งขัน
2. ผู้เข้าแข่งขันควรจะมาถึงสถานที่แข่งขันไม่เกิน 8.00น. เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขัน
 
สิ่งที่ผู้เข้าแข่งขันทุกรายการต้องเตรียมมาเอง
1. โปรแกรมที่นอกเหนือจากที่สถานที่แข่งขันเตรียมไว้ให้และต้องอยู่ในเกณฑ์การแข่งขัน
2. ติดตั้งโปรแกรมด้วยแผ่น CD ที่เตรียมมาเท่านั้นโดยให้กรรมการแต่ละรายการตรวจสอบแผ่นก่อนติดตั้ง
3. เตรียม flashdrive (ที่ยังไม่ได้แกะกล่อง) ไม่ระบุจำนวนต่อทีม
4. อุปกรณ์เสริมที่ใช้ในการแข่งขัน เช่น หูฟัง ไมโครโฟน ดินสอ ยางลบ ปากกา
5. เครื่องอ่านแผ่น  CD-ROM ภายนอก  หรือ  External CD-ROM USB (ในกรณีแผ่นโปรแกรมของผู้เข้าแข่งขันที่เตรียมมาไม่สามารถอ่านในเครื่องอ่าน CD-ROM ที่ทางสถานที่จัดเตรียมไว้ได้) 
 
หมายเหตุ 
เมื่อลงโปรแกรมแล้ว บางโปรแกรมอาจต้อง Restart เครื่อง เพื่อที่จะทำให้โปรแกรมนั้นๆ ทำงานได้อย่างสมบูรณ์ แต่เครื่อง ณ สนามแข่งขัน เมื่อ  Restart จะไม่มีโปรแกรมที่ท่านติดตั้ง (เนื่องจากมีการป้องกัน)  ผู้แข่งขันต้องแก้ปัญหาด้วยตนเอง  หรือใช้โปรแกรมที่พร้อมทำงานได้ทันที
 
สเปคเครื่องและโปรแกรม ห้องคอมฯ2 และ คอมฯ3  <<ดาวน์โหลดที่นี่ >>  
 
 

- ขณะนี้ได้ปิดระบบการลงทะเบียนแข่งขันเรียบร้อยแล้ว หลังจากนี้ให้ดำเนินการคือ

1. หากตรวจสอบแล้วยังพบว่ามี ชื่อ-สกุล ผิดให้แก้ไขให้ถูกต้องในวันแข่งขันจริงในใบลงทะเบียนฯ (นักเรียน/ครูผู้สอน/กรรมการตัดสิน)

2. หากจะมีการเปลี่่ยนตัวนักเรียน ให้ทำหนังสือ ผอ.โรงเรียนลงนาม แจ้งเหตุผลความจำเป็นในการเปลี่ยนตัว นำมายื่นต่อคณะกรรมการในวันแข่งขันจริง 

3. หากจะมีการเปลี่ยนตัวครูผู้สอน จะต้องมีหนังสือยินยอมจากครูคนเดิม ทำหนังสือ ผอ.โรงเรียนลงนาม พร้อมแนบหนังสือยินยอมจากครูคนเดิม นำมายื่นต่อคณะกรรมการในวันแข่งขันจริง

 
 

  .: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.   

รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ => 8 - 15 กันยายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข => 8 - 15 กันยายน 2558
ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู => 16 กันยายน 2558
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ => 19 - 20 กันยายน 2558
ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ => หลังจบการแข่งขันฯ
พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน => ตั้งแต่เสร็จสิ้นการแข่งขันฯ เป็นต้นไป
โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค => ก่อน 20 พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  21-23 พฤศจิกายน 2558
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค =>  24-30 พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  1-4 ธันวาคม 2558
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค =>  8 - 14 ธันวาคม 2558
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดพิษณุโลก =>  16 - 18 ธันวาคม 2558

 
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันเสาร์ ที่ 01 สิงหาคม 2558 เวลา 00:00 น.
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 45
จำนวนทีม 804
จำนวนนักเรียน 2,100
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,271
จำนวนกรรมการ 686
ครู+นักเรียน 3,371
ครู+นักเรียน+กรรมการ 4,057
ประกาศผลแล้ว 114/135 (84.44%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 30
เมื่อวาน 27
สัปดาห์นี้ 180
สัปดาห์ที่แล้ว 298
เดือนนี้ 782
เดือนที่แล้ว 1,392
ปีนี้ 7,659
ทั้งหมด 127,699