สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 หนองไผ่ 75 15 4 12 94
2 วิทยานุกูลนารี 74 9 6 6 89
3 เพชรพิทยาคม 65 19 5 5 89
4 หล่มสักวิทยาคม 53 10 7 9 70
5 หล่มเก่าพิทยาคม 49 20 8 4 77
6 นิยมศิลป์อนุสรณ์ 48 26 9 5 83
7 บึงสามพันวิทยาคม 44 20 10 7 74
8 เสรีศึกษา 39 18 13 16 70
9 เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 35 12 12 10 59
10 ศรีเทพประชาสรรค์ 34 7 5 18 46
11 พุขามครุฑมณีอุทิศ 32 12 6 13 50
12 แคมป์สนวิทยาคม 32 9 10 6 51
13 ดงขุยวิทยาคม 30 22 8 13 60
14 ชนแดนวิทยาคม 29 12 8 16 49
15 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 26 13 16 12 55
16 เมตตาวิทยา 25 12 6 6 43
17 วังพิกุลพิทยาคม 25 12 2 10 39
18 เมืองศรีเทพ 23 22 8 14 53
19 เมืองกลางวิทยาคม 20 10 7 12 37
20 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) 19 10 10 14 39
21 เพชรละครวิทยา 18 13 4 9 35
22 ติ้ววิทยาคม 17 12 9 17 38
23 เมตตาชนูปถัมภ์ 16 11 7 7 34
24 ราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 16 5 1 13 22
25 ศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 15 10 9 17 34
26 อุดมวิทยา 15 6 3 10 24
27 น้ำหนาววิทยาคม 14 13 4 9 31
28 วังโป่งศึกษา 13 7 6 11 26
29 โคกปรงวิทยาคม 13 7 4 9 24
30 เมืองราดวิทยาคม 12 5 6 9 23
31 ซับสมบูรณ์วิทยาคม 12 2 5 7 19
32 เพชรบูรณ์วิทยา 11 7 8 14 26
33 ผดุงวิทย์ 11 7 5 8 23
34 ร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ 11 3 5 11 19
35 ผาเมืองวิทยาคม 10 6 4 12 20
36 วัชรชัย 10 6 4 8 20
37 น้ำร้อนวิทยาคม 9 9 2 9 20
38 นาสนุ่นวิทยาคม 9 8 8 12 25
39 สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 9 8 6 13 23
40 วังใหญ่วิทยาคม 9 8 5 10 22
41 เซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา 9 6 3 7 18
42 ซับบอนวิทยาคม 8 7 9 10 24
43 บ้านสงเปลือย 8 2 2 0 12
44 ศรีมงคลวิทยาคม 8 1 5 2 14
45 วังโป่งพิทยาคม 7 9 4 10 20
46 พัชรพิทยาคม 7 2 2 11 11
47 ท่าด้วงพิทยาคม 6 8 7 12 21
48 เทศบาล ๓ ชาญวิทยา 6 4 0 0 10
49 สมอทอดศึกษา 6 3 3 2 12
50 บ้านเข็กน้อย 6 2 0 3 8
51 นาเฉลียงพิทยาคม 5 16 11 8 32
52 กุลดิศวิทยานุสรณ์ 5 7 6 4 18
53 พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ประชานิมิต 5 4 3 4 12
54 ใจจำนงศึกษา 5 3 4 6 12
55 เนินพิทยาคม 5 3 3 2 11
56 ฤทัยทิพย์ 4 4 8 7 16
57 วิทยานนท์ศึกษา 4 2 4 5 10
58 บ้านวังกวาง 4 1 3 2 8
59 สำราญราษฎร์วิทยา 3 2 0 6 5
60 เพชรบูรณ์การ์เด้นฮิลล์ 3 1 1 1 5
61 บ้านบ่อรัง 3 1 0 1 4
62 ผาแดงวิทยาคม 2 1 0 2 3
63 บ้านทับเบิกร่วมใจ 2 0 0 0 2
64 ปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดาราม 1 4 1 3 6
65 สัมพันธ์วิทยา 1 2 3 3 6
66 บ้านดงน้ำเดื่อ 1 2 1 3 4
67 กิตติพิทยา 0 1 1 4 2
68 อนุบาลพร้อมจิต 0 1 0 0 1
69 บ้านบุ่งคล้า 0 0 1 3 1
70 บ้านโคกมน 0 0 0 0 0
รวม 1,151 542 350 544 2,587