หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 029 โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ 7 13 10
2 030 โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ 4 10 7
3 031 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า 5 9 7
4 065 โรงเรียนบ้านบ่อรัง 14 21 17
5 032 โรงเรียนบ้านวังกวาง 11 20 17
6 033 โรงเรียนบ้านสงเปลือย 20 42 31
7 034 โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ 0 0 0
8 027 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 11 15 14
9 028 โรงเรียนบ้านโคกมน 13 23 19
10 048 โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล 0 0 0
11 022 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 76 173 128
12 002 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม 75 168 104
13 057 โรงเรียนซับบอนวิทยาคม 37 70 46
14 058 โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม 27 47 38
15 005 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 78 202 109
16 025 โรงเรียนติ้ววิทยาคม 62 110 91
17 060 โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม 42 76 50
18 062 โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม 41 80 60
19 061 โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 43 82 66
20 064 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 88 163 128
21 063 โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม 35 61 44
22 026 โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม 49 118 77
23 066 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 82 197 135
24 039 โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม 37 85 51
25 038 โรงเรียนผาแดงวิทยาคม 5 15 7
26 010 โรงเรียนพัชรพิทยาคม 22 44 32
27 070 โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ 67 119 92
28 044 โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ 32 64 51
29 074 โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม 57 121 79
30 014 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม 34 54 42
31 015 โรงเรียนวังโป่งศึกษา 38 66 42
32 075 โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม 33 48 45
33 017 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 98 209 143
34 046 โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 61 99 75
35 078 โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม 21 50 25
36 077 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 72 176 115
37 018 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 38 62 56
38 082 โรงเรียนหนองไผ่ 110 360 178
39 051 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 83 251 142
40 050 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 88 192 127
41 008 โรงเรียนเนินพิทยาคม 13 30 17
42 011 โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา 44 90 52
43 012 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 96 233 152
44 072 โรงเรียนเพชรละครวิทยา 46 96 67
45 042 โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม 50 122 83
46 043 โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม 39 88 60
47 073 โรงเรียนเมืองศรีเทพ 73 133 108
48 024 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 60 126 91
49 054 โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม 38 130 59
50 001 โรงเรียนกิตติพิทยา 7 10 10
51 053 โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 24 45 35
52 006 โรงเรียนดงขุยวิริยานุสรณ์ 0 0 0
53 067 โรงเรียนบุญญรักษ์วรานุสรณ์ 0 0 0
54 068 โรงเรียนปาลพันธุ์วิทยา 0 0 0
55 037 โรงเรียนผดุงวิทย์ 33 69 47
56 045 โรงเรียนฤทัยทิพย์ 28 41 39
57 016 โรงเรียนวัชรชัย 29 49 41
58 076 โรงเรียนวิทยานนท์ศึกษา 15 28 22
59 047 โรงเรียนศรีไพรวิทยา 0 0 0
60 079 โรงเรียนศิริวัฒน์วิทยา 0 0 0
61 080 โรงเรียนสมอทอดศึกษา 25 35 29
62 081 โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา 21 42 33
63 019 โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา 11 25 19
64 049 โรงเรียนหยกฟ้า 0 0 0
65 083 โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 21 35 27
66 084 โรงเรียนอุดมวิทยา 34 56 48
67 059 โรงเรียนเซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา 26 36 34
68 003 โรงเรียนเซนต์นีโอศรีชนแดน 0 0 0
69 004 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 73 149 115
70 071 โรงเรียนเพชรบูรณ์การ์เด้นฮิลล์ 8 9 8
71 040 โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 56 107 81
72 041 โรงเรียนเมตตาวิทยา 57 93 57
73 020 โรงเรียนเสรีศึกษา 91 265 132
74 052 โรงเรียนเอื้ออังกูรวิทยา 0 0 0
75 023 โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา 0 0 0
76 056 โรงเรียนโชติวิทยา 0 0 0
77 055 โรงเรียนใจจำนงศึกษา 20 45 23
78 021 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) 54 97 73
79 009 โรงเรียนปริยัติธรรมสามัญวัดมหาธาตุ 0 0 0
80 036 โรงเรียนปริยัติสามัญวัดสระเกศ 0 0 0
81 035 โรงเรียนปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดาราม 10 14 14
82 069 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ประชานิมิต 19 30 26
83 013 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 37 84 52
84 007 โรงเรียนเทศบาล ๓ ชาญวิทยา 14 23 21
รวม 2888 6150 4175
10325

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ : รองฯ นิรุทธ์ แก้วนิคม (081-6607989) หรือ ศน.วราภรณ์ ผึ่งผาย (089-5684701)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]