หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนหนองไผ่ 110 75 70.75% 15 14.15% 4 3.77% 12 11.32% 106
2 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 98 74 77.89% 9 9.47% 6 6.32% 6 6.32% 95
3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 96 65 69.15% 19 20.21% 5 5.32% 5 5.32% 94
4 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 83 53 67.09% 10 12.66% 7 8.86% 9 11.39% 79
5 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 88 49 60.49% 20 24.69% 8 9.88% 4 4.94% 81
6 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 88 48 54.55% 26 29.55% 9 10.23% 5 5.68% 88
7 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 82 44 54.32% 20 24.69% 10 12.35% 7 8.64% 81
8 โรงเรียนเสรีศึกษา 91 39 45.35% 18 20.93% 13 15.12% 16 18.6% 86
9 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 73 35 50.72% 12 17.39% 12 17.39% 10 14.49% 69
10 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 72 34 53.13% 7 10.94% 5 7.81% 18 28.13% 64
11 โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ 67 32 50.79% 12 19.05% 6 9.52% 13 20.63% 63
12 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 60 32 56.14% 9 15.79% 10 17.54% 6 10.53% 57
13 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 78 30 41.1% 22 30.14% 8 10.96% 13 17.81% 73
14 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม 75 29 44.62% 12 18.46% 8 12.31% 16 24.62% 65
15 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 76 26 38.81% 13 19.4% 16 23.88% 12 17.91% 67
16 โรงเรียนเมตตาวิทยา 57 25 51.02% 12 24.49% 6 12.24% 6 12.24% 49
17 โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม 57 25 51.02% 12 24.49% 2 4.08% 10 20.41% 49
18 โรงเรียนเมืองศรีเทพ 73 23 34.33% 22 32.84% 8 11.94% 14 20.9% 67
19 โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม 50 20 40.82% 10 20.41% 7 14.29% 12 24.49% 49
20 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) 54 19 35.85% 10 18.87% 10 18.87% 14 26.42% 53
21 โรงเรียนเพชรละครวิทยา 46 18 40.91% 13 29.55% 4 9.09% 9 20.45% 44
22 โรงเรียนติ้ววิทยาคม 62 17 30.91% 12 21.82% 9 16.36% 17 30.91% 55
23 โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 56 16 39.02% 11 26.83% 7 17.07% 7 17.07% 41
24 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 37 16 45.71% 5 14.29% 1 2.86% 13 37.14% 35
25 โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 61 15 29.41% 10 19.61% 9 17.65% 17 33.33% 51
26 โรงเรียนอุดมวิทยา 34 15 44.12% 6 17.65% 3 8.82% 10 29.41% 34
27 โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม 49 14 35% 13 32.5% 4 10% 9 22.5% 40
28 โรงเรียนวังโป่งศึกษา 38 13 35.14% 7 18.92% 6 16.22% 11 29.73% 37
29 โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม 38 13 39.39% 7 21.21% 4 12.12% 9 27.27% 33
30 โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม 39 12 37.5% 5 15.63% 6 18.75% 9 28.13% 32
31 โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม 27 12 46.15% 2 7.69% 5 19.23% 7 26.92% 26
32 โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา 44 11 27.5% 7 17.5% 8 20% 14 35% 40
33 โรงเรียนผดุงวิทย์ 33 11 35.48% 7 22.58% 5 16.13% 8 25.81% 31
34 โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ 32 11 36.67% 3 10% 5 16.67% 11 36.67% 30
35 โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม 37 10 31.25% 6 18.75% 4 12.5% 12 37.5% 32
36 โรงเรียนวัชรชัย 29 10 35.71% 6 21.43% 4 14.29% 8 28.57% 28
37 โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม 35 9 31.03% 9 31.03% 2 6.9% 9 31.03% 29
38 โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม 41 9 24.32% 8 21.62% 8 21.62% 12 32.43% 37
39 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 38 9 25% 8 22.22% 6 16.67% 13 36.11% 36
40 โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม 33 9 28.13% 8 25% 5 15.63% 10 31.25% 32
41 โรงเรียนเซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา 26 9 36% 6 24% 3 12% 7 28% 25
42 โรงเรียนซับบอนวิทยาคม 37 8 23.53% 7 20.59% 9 26.47% 10 29.41% 34
43 โรงเรียนบ้านสงเปลือย 20 8 66.67% 2 16.67% 2 16.67% 0 0% 12
44 โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม 21 8 50% 1 6.25% 5 31.25% 2 12.5% 16
45 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม 34 7 23.33% 9 30% 4 13.33% 10 33.33% 30
46 โรงเรียนพัชรพิทยาคม 22 7 31.82% 2 9.09% 2 9.09% 11 50% 22
47 โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม 42 6 18.18% 8 24.24% 7 21.21% 12 36.36% 33
48 โรงเรียนเทศบาล ๓ ชาญวิทยา 14 6 60% 4 40% 0 0% 0 0% 10
49 โรงเรียนสมอทอดศึกษา 25 6 42.86% 3 21.43% 3 21.43% 2 14.29% 14
50 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 11 6 54.55% 2 18.18% 0 0% 3 27.27% 11
51 โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 43 5 12.5% 16 40% 11 27.5% 8 20% 40
52 โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 24 5 22.73% 7 31.82% 6 27.27% 4 18.18% 22
53 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ประชานิมิต 19 5 31.25% 4 25% 3 18.75% 4 25% 16
54 โรงเรียนใจจำนงศึกษา 20 5 27.78% 3 16.67% 4 22.22% 6 33.33% 18
55 โรงเรียนเนินพิทยาคม 13 5 38.46% 3 23.08% 3 23.08% 2 15.38% 13
56 โรงเรียนฤทัยทิพย์ 28 4 17.39% 4 17.39% 8 34.78% 7 30.43% 23
57 โรงเรียนวิทยานนท์ศึกษา 15 4 26.67% 2 13.33% 4 26.67% 5 33.33% 15
58 โรงเรียนบ้านวังกวาง 11 4 40% 1 10% 3 30% 2 20% 10
59 โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา 11 3 27.27% 2 18.18% 0 0% 6 54.55% 11
60 โรงเรียนเพชรบูรณ์การ์เด้นฮิลล์ 8 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
61 โรงเรียนบ้านบ่อรัง 14 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
62 โรงเรียนผาแดงวิทยาคม 5 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
63 โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ 4 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
64 โรงเรียนปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดาราม 10 1 11.11% 4 44.44% 1 11.11% 3 33.33% 9
65 โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา 21 1 11.11% 2 22.22% 3 33.33% 3 33.33% 9
66 โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ 7 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 3 42.86% 7
67 โรงเรียนกิตติพิทยา 7 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 4 66.67% 6
68 โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 21 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
69 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า 5 0 0% 0 0% 1 25% 3 75% 4
70 โรงเรียนบ้านโคกมน 13 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ : รองฯ นิรุทธ์ แก้วนิคม (081-6607989) หรือ ศน.วราภรณ์ ผึ่งผาย (089-5684701)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]