หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สพม.40
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ระหว่าง วันที่ 25-27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 697 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 233 25 ส.ค. 2558 09.00-16.00
-
2 698 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 233 26 ส.ค. 2558 09.00-16.00
-
3 699 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 224-225 25 ส.ค. 2558 09.00-12.00
-
4 700 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 224-225 26 ส.ค. 2558 09.00-12.00
-
5 701 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 213 25 ส.ค. 2558 09.00-16.00
-
6 702 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 213 26 ส.ค. 2558 09.00-16.00
-
7 703 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 222 25 ส.ค. 2558 09.00-16.00
-
8 704 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 222 26 ส.ค. 2558 09.00-16.00
-
9 705 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคาร 6 ห้อง ห้องโสตฯ 3 25 ส.ค. 2558 09.00-16.00
-
10 706 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคาร 6 ห้อง ห้องโสตฯ 3 26 ส.ค. 2558 09.00-16.00
-
11 707 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ห้องเรียนไร้พรมแดน (334) 25 ส.ค. 2558 09.00-12.00
-
12 708 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ห้องเรียนไร้พรมแดน (334) 26 ส.ค. 2558 09.00-12.00
-
13 709 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 25 ส.ค. 2558 09.00-12.00
-
14 710 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 25 ส.ค. 2558 13.00-16.00
-
15 711 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 25 ส.ค. 2558 09.00-10.00
-
16 712 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 25 ส.ค. 2558 10.00-12.00
-
17 713 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.1-ม.3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 231 25 ส.ค. 2558 09.00-10.00
-
18 714 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 231 25 ส.ค. 2558 10.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ : รองฯ นิรุทธ์ แก้วนิคม (081-6607989) หรือ ศน.วราภรณ์ ผึ่งผาย (089-5684701)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]