หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สพม.40
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ระหว่าง วันที่ 25-27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 680 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคารวิทยานุกูลนารีโดม เวที 25 ส.ค. 2558 09.00-12.00
-
2 681 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคารวิทยานุกูลนารีโดม เวที 26 ส.ค. 2558 09.00-12.00
-
3 682 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 531 25 ส.ค. 2558 09.00-12.00
-
4 683 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 531 26 ส.ค. 2558 09.00-12.00
-
5 684 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคารวิทยานุกูลนารีโดม เวที 27 ส.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-
6 685 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคารวิทยานุกูลนารีโดม เวที 27 ส.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-
7 686 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 532 25 ส.ค. 2558 09.00-12.00
-
8 687 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 532 26 ส.ค. 2558 09.00-12.00
-
9 688 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 533 27 ส.ค. 2558 09.00-12.00
-
10 648 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 533 25 ส.ค. 2558 09.00-12.00
-
11 649 ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 533 26 ส.ค. 2558 09.00-12.00
-
12 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 534 25 ส.ค. 2558 09.00-12.00
-
13 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 534 26 ส.ค. 2558 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ : รองฯ นิรุทธ์ แก้วนิคม (081-6607989) หรือ ศน.วราภรณ์ ผึ่งผาย (089-5684701)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]