หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สพม.40
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ระหว่าง วันที่ 25-27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สนามฟุตบอลโรงเรียนวิทยานุกูลนารี 27 ส.ค. 2558 09.00-12.00
-
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สนามฟุตบอลโรงเรียนวิทยานุกูลนารี 26 ส.ค. 2558 13.00-16.30
-
3 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321-323 27 ส.ค. 2558 09.00-15.00
-
4 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324-326 27 ส.ค. 2558 09.00-15.00
-
5 717 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคาร สวนพฤกษศาสตร์ 25 ส.ค. 2558 09.00-16.30
-
6 718 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคาร สวนพฤกษศาสตร์ 27 ส.ค. 2558 09.00-16.30
-
7 719 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315-316 26 ส.ค. 2558 09.00-16.30 แข่งขันจนครบตามจำนวนทีมที่ส่งเข้าร่วมแข่งขัน ถือว่าเสร็จภารกิจ
8 720 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315-316 27 ส.ค. 2558 09.00-16.30 แข่งขันจนครบตามจำนวนทีมที่ส่งเข้าร่วมแข่งขัน ถือว่าเสร็จภารกิจ
9 721 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 631 27 ส.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-
10 722 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 632 27 ส.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-
11 723 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคาร 3 ห้อง 312-313 25 ส.ค. 2558 09.00-16.30 ผู้เข้าแข่งขันให้เตรียมกระดานแข่งขันมาด้วย
12 724 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคาร 3 ห้อง 314-315 25 ส.ค. 2558 09.00-16.30 ผู้เข้าแข่งขันให้เตรียมกระดานแข่งขันมาด้วย
13 725 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333-334 25 ส.ค. 2558 09.00-16.30
-
14 726 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333-334 26 ส.ค. 2558 09.00-16.30
-
15 727 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 325-326 26 ส.ค. 2558 09.00-16.30
-
16 728 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323-324 26 ส.ค. 2558 09.00-16.30
-
17 729 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคาร 3 ห้อง 335 25 ส.ค. 2558 09.00-16.30
-
18 730 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อาคาร 3 ห้อง 336 25 ส.ค. 2558 09.00-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ : รองฯ นิรุทธ์ แก้วนิคม (081-6607989) หรือ ศน.วราภรณ์ ผึ่งผาย (089-5684701)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]