สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 หนองบัว 44 16 8 68 73 4 1 0 78
2 สตรีนครสวรรค์ 33 19 10 62 64 6 2 0 72
3 หนองกรดพิทยาคม 31 14 7 52 47 8 2 0 57
4 นครสวรรค์ 27 13 7 47 48 4 2 0 54
5 ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 25 9 6 40 34 10 2 0 46
6 ตาคลีประชาสรรค์ 18 6 8 32 35 7 2 0 44
7 ลาดยาววิทยาคม 17 8 6 31 32 1 1 0 34
8 ท่าตะโกพิทยาคม 12 21 7 40 51 10 1 0 62
9 บรรพตพิสัยพิทยาคม 10 8 2 20 18 11 2 0 31
10 เก้าเลี้ยววิทยา 10 4 4 18 23 8 2 0 33
11 โกรกพระ 9 7 6 22 28 6 2 0 36
12 ทหารอากาศอนุสรณ์ 9 7 6 22 23 15 1 1 39
13 ชุมแสงชนูทิศ 8 13 8 29 31 14 1 0 46
14 นวมินทราชูทิศ มัชฌิม 8 9 5 22 26 8 1 0 35
15 ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 8 3 8 19 23 14 2 1 39
16 ไพศาลีพิทยา 7 13 10 30 31 9 1 1 41
17 พยุหะพิทยาคม 7 3 8 18 25 8 6 0 39
18 ปรียาโชติ 7 3 1 11 15 2 1 0 18
19 แม่วงก์พิทยาคม 6 8 3 17 19 5 2 0 26
20 วังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม 6 3 1 10 11 2 6 0 19
21 วังบ่อวิทยา 5 6 6 17 20 8 1 0 29
22 จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ 5 3 0 8 11 7 2 0 20
23 เทพศาลาประชาสรรค์ 4 7 6 17 17 7 1 0 25
24 วังข่อยพิทยา 4 4 7 15 21 7 4 0 32
25 โพฒิสารศึกษา 4 2 3 9 12 3 3 0 18
26 พระบางวิทยา 3 7 2 12 16 8 2 0 26
27 หัวดงราชพรหมาภรณ์ 3 5 2 10 9 2 0 0 11
28 ตะคร้อพิทยา 3 3 3 9 13 8 1 0 22
29 อุดมธัญญาประชานุเคราะห์ 3 0 3 6 11 7 2 0 20
30 บ้านแก่งชัชวลิตวิทยา 3 0 3 6 7 3 2 0 12
31 ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 2 4 6 12 20 10 5 4 35
32 รัฐราษฎร์อนุสรณ์ 2 3 6 11 11 5 1 1 17
33 อนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) 2 3 4 9 10 2 3 0 15
34 ลาดทิพรสพิทยาคม 2 2 2 6 9 5 1 1 15
35 ช่องแคพิทยาคม 2 1 1 4 6 7 1 0 14
36 พยุหะวิทยา 2 0 2 4 5 4 0 0 9
37 หนองโพพิทยา 1 6 6 13 14 8 0 0 22
38 เซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 1 4 5 10 14 10 0 0 24
39 เขากะลาวิทยาคม 1 1 1 3 4 4 2 0 10
40 ทับกฤชพัฒนา 1 0 0 1 4 5 0 2 9
41 สวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ) นครสวรรค์ 0 5 0 5 10 2 0 1 12
42 เขาทองพิทยาคม 0 3 2 5 11 4 3 0 18
43 พนมรอกวิทยา 0 2 1 3 3 7 1 0 11
44 เยาวชนพัฒนา 0 1 2 3 3 1 0 0 4
45 ปวีณาวิทยา 0 0 2 2 2 2 0 1 4
46 บึงบอระเพ็ดวิทยา 0 0 1 1 2 4 0 0 6
47 วิสุทธิศึกษา 0 0 1 1 1 1 2 0 4
48 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 0 0 0 0 3 6 2 0 11
49 เทศบาลวัดวรนาถบรรพต 0 0 0 0 3 1 1 0 5
50 ประชานุเคราะห์ 0 0 0 0 1 2 1 0 4
51 วัดท่าพระเจริญพรตวิทยา 0 0 0 0 0 3 0 0 3
รวม 355 259 198 812 930 305 81 13 1,316