สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 หนองบัว 41 16 6 63 67 4 1 0 72
2 สตรีนครสวรรค์ 32 19 10 61 63 6 2 0 71
3 หนองกรดพิทยาคม 28 13 7 48 43 8 2 0 53
4 นครสวรรค์ 27 13 7 47 48 4 2 0 54
5 ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 25 9 6 40 34 10 2 0 46
6 ตาคลีประชาสรรค์ 18 6 8 32 35 7 2 0 44
7 ลาดยาววิทยาคม 16 8 6 30 31 1 1 0 33
8 ท่าตะโกพิทยาคม 12 21 7 40 51 10 1 0 62
9 โกรกพระ 9 7 6 22 28 6 2 0 36
10 ทหารอากาศอนุสรณ์ 9 6 6 21 21 14 1 1 36
11 บรรพตพิสัยพิทยาคม 9 5 1 15 14 10 2 0 26
12 ชุมแสงชนูทิศ 8 12 7 27 30 13 1 0 44
13 นวมินทราชูทิศ มัชฌิม 8 9 5 22 26 8 1 0 35
14 ไพศาลีพิทยา 7 13 10 30 31 9 1 1 41
15 เก้าเลี้ยววิทยา 7 4 4 15 20 8 2 0 30
16 พยุหะพิทยาคม 7 3 8 18 25 8 6 0 39
17 ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 7 3 8 18 22 14 2 1 38
18 วังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม 6 3 1 10 11 2 6 0 19
19 จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ 5 2 0 7 10 7 2 0 19
20 เทพศาลาประชาสรรค์ 4 7 6 17 17 7 1 0 25
21 วังบ่อวิทยา 4 5 5 14 17 6 1 0 24
22 วังข่อยพิทยา 4 4 6 14 19 7 4 0 30
23 โพฒิสารศึกษา 4 2 3 9 12 3 3 0 18
24 แม่วงก์พิทยาคม 3 7 3 13 15 3 2 0 20
25 พระบางวิทยา 3 7 2 12 16 8 2 0 26
26 ตะคร้อพิทยา 3 3 3 9 13 8 1 0 22
27 หัวดงราชพรหมาภรณ์ 3 3 1 7 8 0 0 0 8
28 อุดมธัญญาประชานุเคราะห์ 3 0 3 6 11 7 2 0 20
29 บ้านแก่งชัชวลิตวิทยา 3 0 3 6 7 3 2 0 12
30 ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 2 4 6 12 20 10 5 4 35
31 รัฐราษฎร์อนุสรณ์ 2 3 5 10 11 4 1 1 16
32 อนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) 2 3 4 9 10 2 3 0 15
33 ช่องแคพิทยาคม 2 1 1 4 5 6 1 0 12
34 ลาดทิพรสพิทยาคม 2 0 2 4 6 5 1 1 12
35 พยุหะวิทยา 2 0 2 4 5 4 0 0 9
36 หนองโพพิทยา 1 6 6 13 14 8 0 0 22
37 เซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 1 4 5 10 14 10 0 0 24
38 สวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ) นครสวรรค์ 0 5 0 5 10 2 0 1 12
39 เขาทองพิทยาคม 0 3 2 5 11 4 3 0 18
40 ปรียาโชติ 0 2 1 3 7 2 1 0 10
41 พนมรอกวิทยา 0 2 1 3 3 7 1 0 11
42 เยาวชนพัฒนา 0 1 2 3 3 1 0 0 4
43 ปวีณาวิทยา 0 0 2 2 2 2 0 1 4
44 เขากะลาวิทยาคม 0 0 1 1 3 3 2 0 8
45 บึงบอระเพ็ดวิทยา 0 0 1 1 2 4 0 0 6
46 วิสุทธิศึกษา 0 0 1 1 1 1 2 0 4
47 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 0 0 0 0 3 6 2 0 11
48 ทับกฤชพัฒนา 0 0 0 0 3 5 0 2 8
49 เทศบาลวัดวรนาถบรรพต 0 0 0 0 3 1 1 0 5
50 ประชานุเคราะห์ 0 0 0 0 1 2 1 0 4
51 วัดท่าพระเจริญพรตวิทยา 0 0 0 0 0 3 0 0 3
รวม 329 244 190 763 882 293 81 13 1,256