หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนหนองบัว 82 73 93.59% 4 5.13% 1 1.28% 0 0% 78
2 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 82 64 88.89% 6 8.33% 2 2.78% 0 0% 72
3 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 69 51 82.26% 10 16.13% 1 1.61% 0 0% 62
4 โรงเรียนนครสวรรค์ 63 48 88.89% 4 7.41% 2 3.7% 0 0% 54
5 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 60 47 82.46% 8 14.04% 2 3.51% 0 0% 57
6 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 44 35 79.55% 7 15.91% 2 4.55% 0 0% 44
7 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 47 34 73.91% 10 21.74% 2 4.35% 0 0% 46
8 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 39 32 94.12% 1 2.94% 1 2.94% 0 0% 34
9 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 49 31 67.39% 14 30.43% 1 2.17% 0 0% 46
10 โรงเรียนไพศาลีพิทยา 42 31 73.81% 9 21.43% 1 2.38% 1 2.38% 42
11 โรงเรียนโกรกพระ 39 28 77.78% 6 16.67% 2 5.56% 0 0% 36
12 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 38 26 74.29% 8 22.86% 1 2.86% 0 0% 35
13 โรงเรียนพยุหะพิทยาคม 44 25 64.1% 8 20.51% 6 15.38% 0 0% 39
14 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 45 23 57.5% 15 37.5% 1 2.5% 1 2.5% 40
15 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 47 23 57.5% 14 35% 2 5% 1 2.5% 40
16 โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 41 23 69.7% 8 24.24% 2 6.06% 0 0% 33
17 โรงเรียนวังข่อยพิทยา 35 21 65.63% 7 21.88% 4 12.5% 0 0% 32
18 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 40 20 51.28% 10 25.64% 5 12.82% 4 10.26% 39
19 โรงเรียนวังบ่อวิทยา 32 20 68.97% 8 27.59% 1 3.45% 0 0% 29
20 โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 28 19 73.08% 5 19.23% 2 7.69% 0 0% 26
21 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 31 18 58.06% 11 35.48% 2 6.45% 0 0% 31
22 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 28 17 68% 7 28% 1 4% 0 0% 25
23 โรงเรียนพระบางวิทยา 28 16 61.54% 8 30.77% 2 7.69% 0 0% 26
24 โรงเรียนปรียาโชติ 19 15 83.33% 2 11.11% 1 5.56% 0 0% 18
25 โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 28 14 58.33% 10 41.67% 0 0% 0 0% 24
26 โรงเรียนหนองโพพิทยา 26 14 63.64% 8 36.36% 0 0% 0 0% 22
27 โรงเรียนตะคร้อพิทยา 28 13 59.09% 8 36.36% 1 4.55% 0 0% 22
28 โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 18 12 66.67% 3 16.67% 3 16.67% 0 0% 18
29 โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ 24 11 55% 7 35% 2 10% 0 0% 20
30 โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ 23 11 55% 7 35% 2 10% 0 0% 20
31 โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ 21 11 61.11% 5 27.78% 1 5.56% 1 5.56% 18
32 โรงเรียนเขาทองพิทยาคม 19 11 61.11% 4 22.22% 3 16.67% 0 0% 18
33 โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม 19 11 57.89% 2 10.53% 6 31.58% 0 0% 19
34 โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) 16 10 66.67% 2 13.33% 3 20% 0 0% 15
35 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ) นครสวรรค์ 22 10 76.92% 2 15.38% 0 0% 1 7.69% 13
36 โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม 18 9 56.25% 5 31.25% 1 6.25% 1 6.25% 16
37 โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ 11 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
38 โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา 15 7 58.33% 3 25% 2 16.67% 0 0% 12
39 โรงเรียนช่องแคพิทยาคม 18 6 42.86% 7 50% 1 7.14% 0 0% 14
40 โรงเรียนพยุหะวิทยา 20 5 55.56% 4 44.44% 0 0% 0 0% 9
41 โรงเรียนทับกฤชพัฒนา 20 4 36.36% 5 45.45% 0 0% 2 18.18% 11
42 โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม 10 4 40% 4 40% 2 20% 0 0% 10
43 โรงเรียนพนมรอกวิทยา 11 3 27.27% 7 63.64% 1 9.09% 0 0% 11
44 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 13 3 27.27% 6 54.55% 2 18.18% 0 0% 11
45 โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
46 โรงเรียนเยาวชนพัฒนา 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
47 โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา 7 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
48 โรงเรียนปวีณาวิทยา 6 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
49 โรงเรียนประชานุเคราะห์ 6 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
50 โรงเรียนวิสุทธิศึกษา 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
51 โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตวิทยา 4 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
โรงเรียนนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ Tel. 086-4616139 E-mail : wichakarn_nw @hotmail.comSillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]